Aktualności

REVIVAL! wystartował.

W połowie grudnia 2018 r. wszyscy uczestnicy projektu spotkali się na dwudniowym warsztacie inauguracyjnym, zorganizowanym przez Europastadt Görlitz/Zgorzelec GmbH. W roli moderatora wystąpiło Interdyscyplinarne Centrum Ekologicznej Rewitalizacji Miast. Uzgodniono wspólną realizację projektu INTERREG, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Spotkanie dało ponadto partnerom sposobność do poznania siebie wzajemnie oraz działań planowanych w dziesięciu polskich i niemieckich miastach partnerskich na rzecz ożywienia historycznych śródmieść. Wyzwania i sukcesy rekonstrukcji w śródmieściach Görlitz i Reichenbach OL. zademonstrowano poza tym plastycznie na miejscu podczas fachowego oprowadzania.

Następny z ogółem czterech warsztatów, służących ustawicznej wymianie doświadczeń wszystkich partnerów projektu podczas dwóch lat jego realizacji, odbędzie się w maju 2019 r. w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku.