Aktualności

REVIVAL! został wybrany projektem flagowym

REVIVAL! został laureatem "Konkursu na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości". Wspólną Koncepcję Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań - Wizja 2030 opracował od 2014 roku. Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej.

W konkursie niemieckie Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) oraz polskie Ministerstwo Inwestycji Rozwoju (MIiR) nagrodziły projekty, które wnoszą wyróżniający się wkład do konkretyzacji i implementacji wizji wspólnego rozwoju polsko-niemieckiego obszaru powiązań po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej. REVIVAL! został wyróżniony w trójstopniowej procedurze wyboru razem z innymi 6 polsko-niemieckimi projektami spośród 35 przedsięwzięć zgłoszonych do konkursu.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Berlinie wiosną 2019 roku.

Więcej informacji znajdą Państwo w polsko-niemieckim portalu gospodarki przestrzennej www.kooperation-ohne-grenzen.de / www.kooperacja-bez-granic.pl.