Aktualności

Cieszymy się mogąc poinformować o publikacji poświęconej projektowi REVIVAL!

i realizowanym w jego ramach badaniach w serii KGS Forum wydawanej przez szwajcarski Federalny Urząd Ochrony Ludności BABS.

Cover

Eva Battis-Schinker, Robert Knippschild (2020) Baukultur im Grenzraum von Deutschland und Polen. Forschungsansatz zur Messung von Lebensqualität in historischen Klein- und Mittelstädten.[Dziedzictwo architektoniczne na pograniczu Niemiec i Polski. Elementy badań jakości życia w historycznych małych i średnich miastach] w: Schriftenreihe des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz der Schweizer Eidgenossenschaft, Fachbereich Kulturgüterschutz (Hrsg.) KGS Forum nr 34/2020 - Baukultur und Kulturgüterschutz, str. 37-44, Berno 2020 (ISSN 1662-3495)

Tekst w języku niemieckim oraz streszczenie w języku angielskim, francuskim i włoskim można znaleźć w Internecie pod adresem https://www.babs.admin.ch/de/aufgabenbabs/kgs/prints.html#ui-collapse-48