Analiza dotycząca jakości życia w historycznych małych i średnich miastach

Pierwszym podstawowym założeniem analizy naukowej, realizowanej w ramach projektu, jest to, że zachowane w szczególnie autentyczny sposób, jednak mimo sukcesów renowacji zagrożone dziedzictwo architektoniczno-kulturalne wnosi decydujący wkład w tożsamość i atrakcyjność partycypujących miast oraz w szczególną jakość życia w historycznych małych i średnich miastach o peryferyjnym położeniu. Drugie założenie jest takie, że na ten aspekt zwraca się dotychczas zbyt mało uwagi w badaniach naukowych i praktyce. W analizie założenia te zostaną zweryfikowane. Celem analizy jest wypracowanie – na podstawie porównania i z udziałem różnych lokalnych podmiotów – odpowiednich wskaźników do mierzenia i podnoszenia jakości życia w ramach badanej typologii miast, zogniskowanej na szczególnych cechach architektury i kultury. Wyniki badań mają wreszcie posłużyć za podstawę do opracowywania strategii rozwoju dziedzictwa kulturowego i wzmacniania śródmieść dla dziesięciu miast partnerskich oraz dla obszaru wsparcia.