Dni Akcji "Żywe śródmieście"

W ostatnim półroczu projektu, od kwietnia do września 2020 r., dziesięć Dni Akcji pod hasłem "Żywe śródmieście" będzie stanowiło punkty kulminacyjne praktycznej rewitalizacji starówki w ramach projektu REVIVAL!. W jedną z sobót tego półrocza każde z dziesięciu miast partnerskich zaprosi do swoich historycznych śródmieść mieszkańców, gości, kupców i twórców kultury. Podczas Dni Akcji zostaną uroczyście zaprezentowane działania pilotażowe poszczególnych miast, nastąpi też otwarcie wspólnej wystawy objazdowej.

Ten cykl imprez będzie indywidualnie kreowany przez miasta partnerskie i koordynowany przez partnera wiodącego. W ten sposób na przykład regionalni kupcy i producenci mają uzyskać pomoc w transgranicznym penetrowaniu obszaru objętego projektem w ramach imprez odbywających się na rynkach. Jednocześnie Dni Akcji mają dzięki wzajemnym odwiedzinom wzmocnić świadomość mieszkańców tego obszaru, dotyczącą regionalnego dziedzictwa kultury.