Działania pilotażowe miast partnerskich

Działanie pilotażowe w Budziszynie

Zlecając studium poświęcone pustostanom w śródmieściu, Budziszyn pragnie przeciwdziałać utracie funkcji przez śródmieście. Na śródmiejski handel ma wpływ zwłaszcza ekspansja handlu internetowego. Analiza ma uwypuklić potencjały użytkowe. Szczególna uwaga skupi się przy tej okazji na rzemiośle. Ważnym partnerem projektu pilotażowego w odniesieniu do spraw rzemiosła jest miejscowa Powiatowa Izba Rzemieślnicza. Zbadane mają zostać nowe bieguny przyciągania w mieście, oferty rewitalizacji pustostanów sklepowych, a także oferty współdziałania dla ludności. Wyznaczeniem zadań zajmą się osoby odpowiedzialne za działy promocji gospodarki, rozwoju miasta i miejskiego marketingu. Zlecenie, opracowanie i ukończenie studium nastąpi w roku 2019.

W oparciu o rezultaty studium, przygotowanego w ramach projektu pilotażowego, zostanie następnie przeprowadzona kampania akwizycyjna, służąca planowemu sprowadzaniu rzemieślników do śródmieścia.

Działanie pilotażowe w Bolesławcu

Bolesławiec jest historycznym ośrodkiem produkcji ceramiki. Wielowiekowe tradycje kontynuowane są i rozwijane nadal przez lokalne zakłady. Ceramika stanowi markę miasta - "Bolesławiec miasto ceramiki". Miasto włączone zostanie w strukturę "Europejskiego szlaku ceramiki" – jednego ze szlaków kulturowych Rady Europy. Realizacja projektu ma na celu przybliżenie wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój turystyki kulturowej w obrębie historycznego centrum miasta. W efekcie nastąpić ma zwiększenie zainteresowania turystów krajowych i zagranicznych bolesławiecką starówką. Projekt stanowi również kontynuację procesu rewitalizacji starówki miejskiej, która stanie się miejscem bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców dzięki rozwinięciu oferty kulturalnej i zwiększeniu atrakcyjności przestrzennej poprzez wprowadzenie w tkankę historycznego centrum instalacji artystycznych stanowiących twórcze rozwinięcie historycznych tradycji ceramicznych. W czerwcu 2019 roku mieszkańcy Bolesławca oraz turyści wezmą udział w animacjach kulturalnych towarzyszącym uroczystej inauguracji konstrukcji ceramicznych w formie siedziska oraz szezlongu.

Działanie pilotażowe w Görlitz/Zgorzelcu

Görlitz jest od kilkudziesięciu lat popularnym miejscem kręcenia licznych krajowych i międzynarodowych produkcji filmowych, zyskując renomę jako "Görliwood". Powstały tu m.in. nagrodzone Oscarem obrazy "Lektor", "Bękarty wojny", "Grand Budapest Hotel" oraz takie filmy jak "W 80 dni dookoła świata", "Złodziejka książek" i inne. Liczni goście przybywają do Görlitz m.in. z tego powodu. Obecnie związana z tym oferta atrakcji jest niewystarczająca i musi zostać rozszerzona.

Jednocześnie Görlitz – podobnie jak inne miasta – stoi w obliczu wyzwania polegającego na licznych pustostanach w śródmieściu.

W ramach działania pilotażowego obie dziedziny działania mają zostać ze sobą powiązane: niewykorzystywane dotychczas wystawy sklepowe na Starym Mieście i w śródmieściu zostaną wystylizowane w kontekście filmowym, stając się w ten sposób widocznymi charakterystycznymi punktami w Görliwood. Mają one zostać luźno powiązane z miejscami kręcenia filmów, tworząc urozmaiconą trasę spaceru po mieście. Jednocześnie można w ten sposób motywować innych partnerów w mieście, żeby w ramach swoich możliwości starali się zapewnić tematowi Görliwood widoczną obecność w mieście.

W efekcie wzrośnie wartość rekreacyjna Görliwood (= całe miasto to Görliwood), nastąpi też dowartościowanie śródmieścia dzięki kreatywnemu wykorzystaniu pustostanów. Jednocześnie wydłuży się czas przebywania mieszkańców i turystów w śródmieściu.

Działanie pilotażowe w Gryfowie Śląskim

1. Wydanie monografii Gryfowa Śląskiego

Wydanie 1000 szt. wydawnictwa promującego dorobek historyczny poprzednich i obecnego pokolenia mieszkańców Gryfowa Śląskiego tłumaczone na język niemiecki.

Czas realizacji : 01.01.2019 r.  – 31.12.2019 r.

2. Tablice informacyjne

Wykonanie 7 tablic informacyjnych ze stałą treścią oraz 7 gablot informacyjnych usytuowanych przy ważnych zabytkach miasta. Na tablicach umieszczone będą informacje o danym obiekcie w językach : polskim, niemieckim oraz angielskim. W gablotach natomiast umieszczane będą informacje dotyczące ważnych wydarzeń kulturalnych w mieście oraz z obszaru objętego wsparciem. Tablice będą stylizowane tak, aby pasowały do wizerunku miasta .

Czas realizacji: 01.01.2019 -31.12.2019

3. Wędrówka po atrakcjach

Wycieczka tematyczna z przewodnikiem po oznaczonych miejscach jako dodatkowa atrakcja dla mieszkańców i turystów zarówno krajowych jak i zagranicznych,
która będzie stałym punktem oferty turystycznej miasta.

Czas realizacji: 01.01.2019 -31.12.2019

Działanie pilotażowe w Kamiennej Górze

W ramach działania pilotażowego Gmina Miejska Kamienna Góra przeprowadzi cykl imprez kulturalno – rozrywkowych "Cztery pory Rynku". Wydarzenia te będą tematycznie nawiązywały do głównych świąt związanych z porami roku (np. Wielkanoc, Noc Świętojańska, Andrzejki, Boże Narodzenie) a w programie znajdą się koncerty, jarmarki, gry edukacyjno – historyczne, zwiedzanie miasta, itp.

29 marca 2019 roku na kamiennogórskim rynku spotykali się mieszkańcy i turyści na pierszej z "czterech pór rynku" w 2019 roku. Był jarmark wielkanocny - sprzedawano mięsa, sery, miody, ciasta, chleby, dodatki, tekstylia i inne produkty, był też jarmark staroci, warsztaty robienia pisanek, podczas których uczestnicy poznali dwie metody ozdabiania pisanek (batikową i rylcową).Odbył się konkurs na wielkanocną babę, były atrakcje dla najmłodszych, koncerty, podczas których wystąpiły dzieci i młodzież kamiennogórskich szkół i przedszkoli, a także zawodowi artyści, którzy zaprezentowali zebranym tradycyjne, ludowe piosenki.

http://revival.ioer.eu/fileadmin/user_upload/revival/img/revival_6_pilot_kamiennagora.jpg  http://revival.ioer.eu/fileadmin/user_upload/revival/img/revival_4_pilot_kamiennagora.jpg  http://revival.ioer.eu/fileadmin/user_upload/revival/img/revival_8_pilot.jpg
fot. C Marcin Ryłko, REVIVAL IÖR Media

Działanie pilotażowe w Lubawce

Projekt rozpocznie się przygotowaniem zapytania ofertowego na realizację zadania: stworzenie dokumentacji projektowej, która związana jest z modernizacją w zabytkowych domach zwanymi "Dwunastu Apostołów" zlokalizowanymi w Chełmsku Śląskim. Jest to perełka gminy, gdzie wcześniej zamieszkiwali ją tkacze śląscy, którzy swoimi wyrobami zwłaszcza odzieżą lniarską przyciągali rzesze turystów. Obecnie znajdują się tam lokale mieszkalne oraz swoją siedzibę ma Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego "Tkacze Śląscy". Dokumentacja projektowa zawierać będzie przekształcenie lokali mieszkalnych na użytkowe i utworzenie w tych miejscach muzeum "Tkaczy Śląskich" oraz miejsca gdzie będą prowadzone warsztaty. Dzięki temu gmina zwiększy swój potencjał poprzez zachowanie tradycji tkackich i zapomnianych zawodów. Wzmocni to także świadomość transgraniczną poprzez uzmysłowienie wspólnego dziedzictwa historycznego tych ziem. Zakończenie realizacji zadania to grudzień 2019 r. Od stycznia 2019 roku do grudnia 2019 roku zostaną zorganizowane warsztaty tkacie, które uwieńczone zostaną pokazem. Podczas tego zadania, partnerzy, turyści oraz mieszkańcy zostaną zabrani na spacer po "starówce" Chełmska Śląskiego, gdzie dwujęzyczny przewodnik przedstawi historię turystyki. Podczas prezentacji Chełmska zostaną zaprezentowane zakupione tablice informacyjno – promocyjne.

W ramach "action day" odbędzie się impreza pn.: "Jarmark Tkaczy Śląskich", która odbędzie się w 2020 r. W ramach tego działania mieszkańcy, partnerzy oraz turyści będą mogli skorzystać z ofert handlowych, które będą znajdować się na rynku w Chełmsku Śląskim w domkach wystawienniczo - handlowych, spróbować produktów regionalnych wraz z imprezą z regionalnym odniesieniem, co poprawi transgraniczne połączenie miast partnerskich po obu stronach granicy. Dzięki temu osoby, które odwiedzą rynek w Chełmsku Śląskim będą mogli poznać ofertę regionu a sprzedawcy pochodzący z miast partnerskich będą mieli do dyspozycji stoiska, gdzie będą mogli zaoferować swoje produkty regionalne, dzięki temu plac rynkowy stanie się bardziej atrakcyjny pod względem wizerunkowym i poznawczym dla odwiedzających.

Motywy i cele projektu:

  • Poznanie historii Gmin, wiele interesujących śladów działalności gospodarczej jak na przykładzie wniosku Gminy Lubawka a mianowicie Chełmska Śląskiego, które było kolebką przemysłu lniarskiego w Sudetach Zachodnich.
  • Pokazanie położenia geograficznego, że nie tylko jest magnesem, który wabi turystów, ale także prowadzi do realizacji nowych projektów transgranicznych.
  • Udowadnianie, że dzięki współpracy rozwój miast dynamicznie wzrasta, co za tym idzie zagospodarowanie terenu też sprzyja powiększaniu się bazy noclegowej, gastronomicznej, towarzyszącej oraz dostępności komunikacyjnej.
  • Pokazanie na arenie międzynarodowej potencjału miasta jego walorów naturalnych i antropogenicznych oraz zachęcanie do odwiedzania i zobaczenia.

Działanie pilotażowe w Lubomierzu

Działanie pilotażowe: "OŻYWNIENIE PARKU MIEJSKIEGO PRZY CENTRUM MIASTA LUBOMIERZ".

Gmina Lubomierz planuje w terminie IV-IX 2019 rewitalizację śródmiejskiego parku, położonego na południe od centrum miasta przed kościołem św. Maternusa B.W.  Kościół jest obiektem barokowym i często w przypadku obiektów pochodzących z tego okresu mamy do czynienia z osiowością założenia urbanistycznego. W tym przypadku budynek stanowi zakończenie osi rynku, więc ważna jest jego ekspozycja co za tym idzie ekspozycja pięknego parku miejskiego.
Ze względu, iż wysoka zieleń dodaje unikatowego charakteru zostaje w takiej formie w jakiej jest obecnie. Rewitalizacja ma na celu prace porządkowe, uporządkowanie terenu (regulacja scieżek) nasadzenia zieleni oraz umieszczenie dodatkowych ławek do wypoczynku.

Odnowa parku ma na celu integrację społeczności lokalnej, poprawę życia mieszkańców. Miasteczko ma zyskać większą atrakcyjność dla turystów. Obecne Lubomierz jest w trakcie rewitalizacji historycznego układu urbanistycznego centrum miasta, park będzie uzupełnieniem wielkiej przemiany miasteczka.

Działanie pilotażowe w Reichenbach OL.

Miasto Reichenbach pragnie dzięki projektowi REVIVAL! uzupełnić i odnowić elementy wystroju architektonicznego przy historycznym Rynku, aby uatrakcyjnić oblicze miasta.

W pobliżu Rynku, przy Via-Regia, znajduje się ponadto lokal przeznaczony do organizacji imprez. Mogą się w nim odbywać imprezy publiczne, nie ma tam jednak infrastruktury kulinarnej. Dlatego w ramach projektu ma zostać zakupiona niewielka kuchnia i inne drobne elementy wyposażenia, takie jak stoły.

Działanie pilotażowe w Żarach

Celem projektu w Żarach jest w I etapie dostosowanie wieży wartowniczej będącej elementem średniowiecznej bramy do miasta do celów wystawienniczych. Konieczne jest zabezpieczenie wieży przed gołębiami, doprowadzenie energii elektrycznej, przygotowanie konstrukcji wystawowej. Przygotowana zostanie specjalna wystawa o fortyfikacjach żarskich w XVI w. , w postaci zrobionych kolorowych dużych rysunków. Wykonane zostaną stylizowane nowe wrota do wieży. Przedstawione zostanie na rysunkach życie mieszkańców i obrońców w tych fortyfikacjach w tamtych czasach. Dodatkowo przedstawione zostaną różne urządzenia oblężnicze oraz obronne z czasów średniowiecznych.

W 2019 r. zostanie przygotowana wieża do instalacji wystawy. Wystawa zostanie uroczyście otwarta. Planuje się, że nastąpi to w I półroczu 2020r., a jeśli się uda sprawy przyspieszyć to otwarcie nastąpi w IV kwartale 2020r. Klucze do pomieszczeń wystawy posiadać będzie Muzeum Regionalne mające siedzibę około 100 m od Wieży Wartowniczej.

W II etapie wraz z miastami partnerskimi z projektu zorganizowana zostanie impreza przedstawiająca dokonania partnerów, a także promująca starówkę żarska, w tym fortyfikacje miejskie.

Działanie pilotażowe w Żytawie

W mieście Żytawie mimo zaawansowanej renowacji istnieją pojedyncze strefy problemowe w historycznym sercu oraz w sąsiednich obszarach miasta. Trudne warunki lokalizacyjne, niekorzystne położenie, silnie uszkodzona substancja budowlana i niewyjaśnione stosunki własności przyczyniają się między innymi do tego, że występuje wiele zrujnowanych budynków narożnych oraz poszczególnych zabytków, a także zaniedbanych działek i terenów niezabudowanych. Prawie 20 lat po renowacyjnym boomie w latach 90. publiczne przestrzenie niezabudowane, takie jak place zabaw i parki, postarzały się i potrzebują „odświeżenia”. Silna potrzeba rozwoju występuje w przypadku nierzadko mało atrakcyjnych przestrzeni ulic oraz nieuporządkowanych zasad parkowania w wielu miejscach w historycznym śródmieściu. Wyżej wymienione problemy niosą ze sobą pilną potrzebę działania w rejonie Brunnenstraße - Innere Weberstraße – Poststraße – Grüner Ring.

Dzięki opracowaniu urbanistycznego studium poświęconego kształtowaniu przestrzeni publicznej i prywatnej we wspomnianym rejonie w sercu miasta powstanie podstawa koncepcyjna, na której bazie w kontekście ochrony zabytków i rozwoju demograficznego ma być w najbliższych latach forsowana realizacja poszczególnych działań inwestycyjnych. Wdrażanie poszczególnych elementów doprowadzi do podniesienia atrakcyjności mieszkalnej i handlowej części śródmieścia w nadrzędnym celu rewitalizacji handlu i usług przez tworzenie jakości pobytu oraz kreowanie postawy życiowej sprzyjającej budowaniu tożsamości. Ponadto dla handlu i gastronomii stworzone zostaną lepsze możliwości prezentowania się w przestrzeni publicznej. Osoby tu zamieszkałe, goście, dzieci i młodzież oraz turyści mają doświadczać przestrzeni miejskiej, poruszać się po niej i czuć się w niej dobrze.

Okres przygotowania i realizacji działania pilotażowego rozpoczyna się 01.01.2019, a kończy 30.09.2019. Rezultat zostanie zaprezentowany między innymi w Dniu Akcji w 2020 r.