Gra terenowa

Osią scenariusza transgranicznej gry terenowej jest wspólne dziedzictwo kulturowe obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Odkrywanie historii miasta, regionu i zabytków w  formie gry geocachingowej jest niezwykle popularne w wielu miastach polskich i europejskich, o czym świadczy liczba realizowanych projektów. Gra terenowa pn. "REVIVAL! Guide" związana jest z promocją atrakcji turystycznych miast uczestniczących w projekcie. Gra będzie formą przewodnika po obszarze staromiejskim - punkty wyznaczone w każdym z miast utworzą trasę spacerową umożliwiającą poznanie ciekawych miejsc, zabytków, wydarzeń lub postaci (dawnych mieszkańców, twórców itp.), związanych z historią i rozwojem  miasta. Etapy gry zaprojektowane w każdym z miast partnerskich zostaną połączone, co umożliwi poznanie wspólnego dziedzictwa historycznego i kulturowego na obszarze pogranicza polsko-saksońskiego. Uruchomienie "REVIVAL! Guide" będzie atrakcyjną i nowoczesną formą edukacji, do której dostęp zapewni bezpłatna aplikacja pobierana na telefon lub tablet. Promocja gry przez partnerów na stronie internetowej urzędu miasta lub jednostki samorządowej oraz rejestracja na portalu geocachingu spowoduje znaczne rozszerzenie kręgu  odbiorców. Miejska gra terenowa pozostanie trwałym elementem projektu, aktywnym także po jego zakończeniu.