Jesienna szkoła studencka

Polsko-niemiecka szkoła jesienna przyniesie regionowi kreatywne spojrzenia i pomysły z zewnątrz. Studenci studiów magisterskich różnych kierunków z obu krajów spotkają się w dniach 23–28 września 2019 roku w Żytawie i wspólnie opracują koncepcje ożywienia części staromiejskich na obszarze objętym projektem. Uwaga skupi się wtedy na podnoszeniu jakości życia, zachowaniu i wykorzystaniu zabytkowej substancji budowlanej oraz promowaniu miejskiej tożsamości. Uczestnicy poznają miasta objęte projektem najpierw w ramach wycieczek i seminariów, a podczas późniejszych warsztatów wypracują pomysły, analizy, koncepcje i posunięcia służące ich realizacji.
Rezultaty zostaną zaprezentowane podczas publicznej imprezy w Żytawie, włączone do opracowywania samorządowych strategii rozwoju oraz opublikowane w końcowej broszurze REVIVAL!

Zaproszenie do udziału