Jesienna Szkoła Studencka

W dniach 23 do 28.09.2019 r. w Międzynarodowym Instytucie Uniwersyteckim Zittau (IHI) w Żytawie odbyła się Jesienna Szkoła REVIVAL! Przez niespełna tydzień w interdyscyplinarna grupa studentów z różnych polskich i niemieckich uczelni zajmowała się tematyką przemian demograficznych i społeczno-ekonomicznych w regionie. Główne zagadnienia stanowiły potencjały i wyzwania w zakresie podniesienia jakości życia, zachowania i użytkowania zabytkowej substancji budowlanej i promocji miejskiej atmosfery życia.

Na początku tygodnia studenci zwiedzili miasto Zittau po stronie niemieckiej oraz Gryfów Śląski po stronie polskiej, aby zapoznać się na miejscu z lokalną i regionalną charakterystyką. Dodatkowych informacji dostarczyła publiczna dyskusja, w której uczestniczyli w trzecim dniu programu Szkoły Jesiennej. W oparciu o wcześniej opracowane pytania studenci dyskutowali z dwoma osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, właścicielem nieruchomości mieszkaniowej oraz przedstawicielem urzędu miasta o warunkach ramowych, możliwych perspektywach i wyzwaniach przyszłości w Zittau. Dyskusja została przygotowana i rozpropagowana przy wsparciu miejskiej spółki rozwoju Zittauer Stadtentwicklungs-GmbH. Również stojący pusto lokal przy Innere Weberstraße został udostępniony na Szkołę Jesienną przez Zittauer Stadtentwicklungs-GmbH.

Na przykładzie zagrożonego utratą niektórych funkcji śródmieścia Zittau studenci pracowali w ciągu następnych dni nad różnymi strategiami rewitalizacji. Studenci nie ograniczali się tylko do zagadnień związanych z tym konkretnym miastem w południowo-wschodniej Saksonii - prace oraz rozważania związane ze strategicznymi wnioskami dotyczyły trzech poziomów: kwartału, miasta i regionu.

Na koniec inspirującego i pracowitego tygodnia powstały cztery studenckie projekty. Opracowane założenia projektów rewitalizacyjnych sięgały od utworzenia agencji start-upowej na rzecz zrównoważonego rozwoju struktur przedsiębiorczości w Zittau poprzez zagospodarowanie i architektoniczną rewitalizację ulicy Weberstraße jako „obszaru przyjazdowego” w mieście aż po modyfikację struktury miejskiej strategii marketingu oraz stworzenie aplikacji „Shop-Tinder” do kojarzenia właścicieli i potencjalnych użytkowników lokali użytkowych. Podczas publicznej prezentacji, w której aktywny udział w dyskusji wzięli także nadburmistrz Thomas Zenker oraz przedstawiciele Zittauer Stadtentwicklungs-GmbH, studenci przedstawili swoje propozycje projektów i podjęli dyskusję z uczestnikami spotkania.

Zespół organizacyjny i goście prezentacji byli pod wrażeniem bogactwa pomysłów studentów. Miasto Zittau zamierza przeanalizować, które z przedstawionych pomysłów uda się ewentualnie zrealizować. Zainteresowane osoby będą mogły zapoznać się z wszystkimi czterema szkicami projektów w publikacji końcowej projektu REVIVAL!