Konferencja końcowa

Na zakończenie projektu rezultaty REVIVAL! zostaną zaprezentowane i poddane dyskusji na konferencji końcowej w Görlitz. Dwujęzyczna konferencja będzie otwarta dla fachowców z dziedziny planowania przestrzeni i miast, ochrony zabytków i rozwoju miast oraz dla zainteresowanej publiczności z Polski i Niemiec. Partnerom projektu konferencja końcowa da możliwość finalnej wymiany doświadczeń i będzie mogła posłużyć jako punkt wyjścia do dalszych działań.