Konferencja końcowa

DZIEDZICTWO KULTUROWE JAKO ELEMENT MIEJSKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA

Konferencja kończąca projekt w związku z pandemią koronawirusa niestety nie może odbyć się w zaplanowanej formie spotkania uczestników w Görlitz i Zgorzelcu. Pierwotnie zaplanowany był jeden dzień konferencyjny i drugi dzień na wycieczki studyjne po obszarze objętym projektem. W związku z aktualnymi ograniczeniami planowane jest przeprowadzenie wydarzenia cyfrowo w dniu 9 października 2020 r.

Wydarzenie online poświęcone będzie tematom badawczym projektu REVIVAL! Na przykładzie obszaru objętego projektem skupi się głównie na pytaniu, jak (architektoniczne) dziedzictwo kulturowe może wpływać na jakość życia i zrównoważony rozwój historycznych małych i średniej wielkości miast o peryferyjnym położeniu. Zaprezentowane zostaną wyniki prac naukowych zrealizowanych w ramach projektu, uzupełnieniem będą referaty zaproszonych zewnętrznych prelegentów.

Konferencja kończąca projekt zostanie przeprowadzone dwujęzycznie (j. polski i j. niemiecki). Jest ono skierowane do naukowców i podmiotów z zakresu urbanistyki i polityki miejskiej z Polski i Niemiec oraz do zainteresowanych specjalistów na styku badań nad małymi i średnimi miastami, dziedzictwa kulturowego i jakości życia.