Publikacje

Rezultaty i doświadczenia REVIVAL! zostaną podsumowująco opublikowane w broszurze końcowej. Broszura będzie zawierać dokument strategiczny opracowany w toku projektu, przeznaczony dla obszaru objętego projektem i zawierający zalecenia działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji historycznych śródmieść. Ponadto broszura udokumentuje poszczególne działania realizowane w ramach projektu i opisze zebrane przy tej okazji doświadczenia.

Ponadto partnerzy naukowi poinformują o projekcie w czasopismach specjalistycznych.

Dotychczas ukazały się następujące publikacje na temat projektu REVIVAL! i realizowanych w jego ramach badań:

Eva Battis-Schinker, Robert Knippschild (2020) Baukultur im Grenzraum von Deutschland und Polen. Forschungsansatz zur Messung von Lebensqualität in historischen Klein- und Mittelstädten.[Dziedzictwo architektoniczne na pograniczu Niemiec i Polski. Elementy badań jakości życia w historycznych małych i średnich miastach] w: Schriftenreihe des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz der Schweizer Eidgenossenschaft, Fachbereich Kulturgüterschutz (Hrsg.) KGS Forum nr 34/2020 - Baukultur und Kulturgüterschutz, str. 37-44, Berno 2020 (ISSN 1662-3495)

Tekst w języku niemieckim oraz streszczenie w języku angielskim, francuskim i włoskim można znaleźć w Internecie pod adresem https://www.babs.admin.ch/de/aufgabenbabs/kgs/prints.html#ui-collapse-48