Publikacje

Rezultaty i doświadczenia REVIVAL! zostaną podsumowująco opublikowane w broszurze końcowej. Broszura będzie zawierać dokument strategiczny opracowany w toku projektu, przeznaczony dla obszaru objętego projektem i zawierający zalecenia działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji historycznych śródmieść. Ponadto broszura udokumentuje poszczególne działania realizowane w ramach projektu i opisze zebrane przy tej okazji doświadczenia.

Ponadto partnerzy naukowi poinformują o projekcie w czasopismach specjalistycznych.