Wiadomości

W ramach naukowej analizy specyfiki jakości życia w miastach partnerskich projektu REVIVAL! w dniach 3 i 4 czerwca 2019 r. w Instytucie Rozwoju...

REVIVAL! został laureatem "Konkursu na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości". Wspólną Koncepcję Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru...

W dniach 13 i 14 maja 2019 roku wszyscy partnerzy REVIVAL! spotykali się na drugim warsztacie projektowym w Kamiennej Górze i Chełmsku Śląskim.

Pracownicy Interdyscyplinarnego Centrum Ekologicznej Rewitalizacji Miast (IZS) zaprezentowali projekt REVIVAL! i jego podejście badawcze na...

W razie pytań prosimy o kontakt z Panem Steve Naumann: s.naumannioer@ioer.de

   Ogłoszenie przetargu w języku niemieckim

REVIVAL! został laureatem "Konkursu na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości".

W połowie grudnia 2018 r. wszyscy uczestnicy projektu spotkali się na dwudniowym warsztacie inauguracyjnym, zorganizowanym przez Europastadt...