Wiadomości

Zaproszenie na konferencję online na zakończenie projektu REVIVAL!

W dniu 9 października 2020 r. odbędzie się polsko-niemiecka konferencja online na zakończenie projektu REVIVAL!

Program poświęcony jest tematom badawczym projektu. Na przykładzie obszaru objętego projektem omawiana będzie zasadnicza kwestia, jak (architektoniczne i urbanistyczne) dziedzictwo kulturowe może wpływać na jakość życia w małych i średnich historycznych miastach. Od tej chwili możliwe jest zgłoszenie udziału w konferencji