Wiadomości

Interaktywny film z projektu REVIVAL! dostępny online

REVIVAL! zaprasza do poznania dziesięciu miast partnerskich w południowo-zachodniej Polsce i Saksonii.

Z powodu pandemii koronowirusa nie mogły być w zaplanowanym wymiarze zrealizowane wszystkie transgraniczne działania i spotkania na obszarze objętym projektem. Jako alternatywę w sierpniu 2020 powołano do życia nowe działanie w projekcie - interaktywny film z projektu, który ma stanowić dokumentację projektu REVIVAL! i jednocześnie skupiać się na dziesięciu miastach partnerskich i ich dziedzictwie kulturowym. Tutaj można w wizualizacji 3D poznawać historyczne śródmieścia. Wirtualne punkty informacyjne zawierają informacje o działaniach w projekcie a oraz krótkie historie związane z dziedzictwem kulturowym w miastach partnerskich projektu.