Publikacje

Rezultaty i doświadczenia projektu REVIVAL! zostały podsumowane w polsko-niemieckiej publikacji końcowej. (pdf verlinken wenn fertig)Oprócz krótkiej prezentacji projektu REVIVAL! publikacja zawiera wypracowane w projekcie rekomendacje strategiczne na rzecz wykorzystania dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego i zrównoważonego rozwoju obszaru objętego projektem i jego historycznych śródmieść.

Ponadto partnerzy naukowi publikują różne wyniki projektu w czasopismach specjalistycznych.

Dotychczas ukazały się następujące publikacje na temat projektu REVIVAL! i realizowanych w jego ramach badań:

 

 

Battis-Schinker, Eva / Al-Alawi, Sarah / Knippschild, Robert (2021): Einblicke in das Projekt REVIVAL! Die Revitalisierung historischer Klein- und Mittelstädte in Niederschlesien und Sachen als Beitrag zu einer grenzübergreifendenregionalen Identität. In: Landeshauptstadt Dresden, Amt für Kultur und Denkmalschutz (Hrsg.): Denkmal – Heimat – Identität. Denkmalpflege und Gesellschaft. Konferenzband zur Fachtagung am 27. bis 29. November 2019. Dresden. Thelem Universitätsverlag. S.132-140. (ISBN 978-3-95908-521-2)

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (Hrsg.) (2021) REVIVAL!-Abschlussbroschüre. Publikacja Końcowa. ISBN: 978-3-933053-47-3

Battis-Schinker, E., Al-Alawi, S., Knippschild, R., Gmur, K., Książek, S., Kukuła, M., Belof, M.: Towards quality of life indicators for historic urban landscapes – Insight into a German-Polish research project. Environmental and Sustainability Indicators,  doi.org/10.1016/j.indic.2020.100094

Eva Battis-Schinker, Robert Knippschild (2020) Baukultur im Grenzraum von Deutschland und Polen. Forschungsansatz zur Messung von Lebensqualität in historischen Klein- und Mittelstädten.[Dziedzictwo architektoniczne na pograniczu Niemiec i Polski. Elementy badań jakości życia w historycznych małych i średnich miastach] w: Schriftenreihe des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz der Schweizer Eidgenossenschaft, Fachbereich Kulturgüterschutz (Hrsg.) KGS Forum nr 34/2020 - Baukultur und Kulturgüterschutz, str. 37-44, Berno 2020 (ISSN 1662-3495)

Tekst w języku niemieckim oraz streszczenie w języku angielskim, francuskim i włoskim można znaleźć w Internecie pod adresem https://www.babs.admin.ch/de/aufgabenbabs/kgs/prints.html#ui-collapse-48