Interaktywny film o projekcie

Z powodu pandemii koronowirusa nie mogły być w zaplanowanym wymiarze zrealizowane wszystkie działania służące zwiększeniu atrakcyjności turystycznej miast i regionów. Na przykład przewidziane wzajemne, ponadgraniczne odwiedziny podczas dni akcji mogły mieć miejsce tylko w ograniczonym zakresie, ponadto musieliśmy zrezygnować z planowanego przygotowania gry geocachingowej ‚Revival-Guide‘. Jako alternatywę w sierpniu 2020 powołano do życia nowe działanie w projekcie - interaktywny film o projekcie, który ma stanowić dokumentację projektu REVIVAL! i jednocześnie skupiać się na dziesięciu miastach partnerskich i ich dziedzictwie kulturowym.

Wizualizacja 3D pozwoli na poznawanie historycznych śródmieści, wirtualne punkty informacyjne zawierają z jednej strony poszerzoną informację o działaniach w projekcie a z drugiej strony opowiadają krótkie historie o ważnych miejscach w miastach partnerskich projektu.

 

   Rozpocznij interaktywny film o projekcie

Zamawiający:

Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni im. Leibniza

Wykonawca:

Sachsenhits Filmmanufaktur & Medieninnovationen
Muskauer Straße 49, 02906 Niesky
Website: https://www.sachsenhits-imagefilm.de

Opracowanie informacji :

Sarah Al-Alawi, Robert Knippschild

Źródła materiału graficznego:

REVIVAL/IÖR-Media