PARTNERZY

 

 

Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni (IÖR) im. Leibniza

Logo des IÖR

Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni (IÖR) im. Leibniza był partnerem wiodącym w projekcie REVIVAL!. IÖR to prowadząca badania przestrzenne placówka naukowa Wspólnoty im. Leibniza z siedzibą w Dreźnie. Wypracowuje ona naukowe podstawy trwałego, proekologicznego rozwoju miast i regionów. W projekcie REVIVAL! partnera wiodącego reprezentowało Interdyscyplinarne Centrum Ekologicznej Rewitalizacji Miast (IZS) w Görlitz. IZS jest wspólna placówką IÖR oraz Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie zajmuje się między innymi stabilnym rozwojem małych i średnich miast z zabytkowymi śródmieściami.

Kontakt:

Interdisziplinäres Zentrum für ökologischen und revitalisierenden Stadtumbau (IZS)
Gottfried-Kiesow-Platz 1
D-02826 Görlitz

Prof. Dr. Robert Knippschild
Kierownik projektu
r.knippschildioer@ioer.de
+49 3581 7924791

https://izs-goerlitz.ioer.de

https:/www.ioer.de

Technische Universität Dresden (IHI Zittau)

Logo TUD   Logo IHI

Uniwersytet Techniczny w Dreźnie partycypuje w projekcie REVIVAL! za pośrednictwem centralnej placówki naukowej – IHI Zittau (Międzynarodowego Instytutu Szkolnictwa Wyższego w Żytawie). Dydaktyka i badania naukowe w IHI Zittau lokują się pomiędzy bioróżnorodnością a odpowiedzialnym zarządzaniem. Studiuje tu ok. 300 osób z ponad 20 krajów. IHI Zittau jest więc międzynarodową, kameralną szkołą podyplomową z własnymi kierunkami studiów magisterskich.

Wraz z partnerem wiodącym IHI prowadzi Międzynarodowe Centrum Ekologicznej Rewitalizacji Miast (IZS) w Görlitz, które jest odpowiedzialne za projekt. Ponadto projekt INTERREG REVIVAL! jest wspierany przez European Project Center (EPC) Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie.

Kontakt:

Interdisziplinäres Zentrum für ökologischen und revitalisierenden Stadtumbau (IZS)
Gottfried-Kiesow-Platz 1
D-02826 Görlitz

Prof. Dr. Robert Knippschild
Kierownik projektu
robert.knippschild@​tu-dresden.de
+49 3581 7924791
+49 351 4679-216
+49 351 4679-212

tu-dresden.de

https://tu-dresden.de/ihi-zittau

https://izs-goerlitz.ioer.de

Województwo dolnośląskie – Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT)

http://revival.ioer.eu/fileadmin/user_upload/revival/logos/IRT___Dolny_Slask_-_zur_Benutzung_trans.png

Województwo Dolnośląskie jest jednostką samorządu terytorialnego obejmującą swoim zasięgiem cały obszar wsparcia po stronie polskiej, z wyjątkiem powiatu żarskiego (woj. lubuskie). Do zadań własnych samorządu należy realizacja celów Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, w tym troska o rozwój obszaru przygranicznego sklasyfikowanego jako Obszar Strategicznej Interwencji, polityka wobec miast oraz dbałość o dziedzictwo kulturowe regionu. Województwo Dolnośląskie było reprezentowane w projekcie przez Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT) – samorządową jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za planowanie przestrzenne i strategiczne. IRT posiada niezbędne kompetencje i doświadczenie niezbędne dla realizacji projektu jako wykonawca wielu dokumentów i analiz powiązanych tematycznie z celami projektu (m.in. Program opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego (2016), Raport o miastach województwa dolnośląskiego (2011). Instytut aktywnie uczestniczył również w wielu projektach międzynarodowych (Via Regia, Via Regia plus, City Regions), w tym także w ramach współpracy Dolny Śląsk - Saksonia ("Razem dla pogranicza Dolny Śląsk -Saksonia" – SNPL 2007-2013). Obecnie jest partnerem projektu Smart Integration (SIDS) – SN-PL 2014-2020.

 

Kontakt:

Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT)
ul. J. Wł. Dawida 1A
50-527 Wrocław

Magdalena Belof
Koordynator naukowy projektu
magdalena.belofioer@irt.wroc.pl
+(48) 71 374 95 00

Marzenna Borucka
Koordynator projektu
marzenna.boruckaioer@irt.wroc.pl

https://www.irt.wroc.pl/

Bautzen (Budziszyn)

http://revival.ioer.eu/fileadmin/user_upload/revival/logos/Logo_werblich_Bautzen_trans.png

Budziszyn jest jednym z najstarszych miast na wschodzie Niemiec. Pierwszy raz wzmiankowany w 1002 r., do 1868 r. nosił oficjalną nazwę Budissin. Dziś to miasto nad Sprewą liczy ok. 40 tysięcy mieszkańców. Jako historyczne miasto handlowe przy Via Regia Budziszyn jest członkiem Związku Sześciu Miast. Budziszyn cechuje się od stuleci koegzystencją Niemców i Łużyczan, czyli niewielkiej słowiańskiej mniejszości, która do dziś pielęgnuje swój język, tradycje i barwne obyczaje. Obfitująca w wieże sylwetka śródmieścia tworzy urokliwe ramy dla tutejszych kościołów, muzeów i placówek kulturalnych. Można tu znaleźć wiele małych sklepów i restauracji. Jednak właśnie rozdrobnienie istniejących powierzchni sklepowych stanowi również wyzwanie. W mieście rzuca się to w oczy np. za sprawą pustych wystaw sklepowych.

Zdeklarowanym celem jest wzmocnienie funkcji w dużym stopniu zachowanej zabytkowej starówki poprzez różne działania.

Działanie pilotażowe w Budziszynientyfikować grupy docelowe i opracować na tej podstawie działania na rzecz eliminacji pustostanów.

Działanie pilotażowe w Budziszynie


Kontakt:

Urząd Promocji Gospodarki Miasta Budziszyna

https://www.bautzen.de/

Bolesławiec

http://revival.ioer.eu/fileadmin/user_upload/revival/logos/Boleslawiec_Wappen_JPEG_trans.jpg

Bolesławiec, to miasto o ponad 750-letniej historii malowniczo usytuowane w dolinie rzeki Bóbr, w otoczeniu Borów Dolnośląskich, należy do najpiękniejszych miast regionu. Liczące 40 tysięcy mieszkańców miasto położone jest w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego, w pobliżu przejść granicznych z Niemcami i Czechami na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych: paneuropejskiego korytarza transportowego (kolejowego i drogowego) nr III prowadzącego z Drezna przez Wrocław, Katowice, Kraków do Kijowa oraz drogi ze Świnoujścia do Jakuszyc.

Wokół Rynku wznoszą się gotyckie, renesansowe i barokowe kamieniczki z kolorowymi fasadami. Pośrodku rynku wyróżnia się budynek Ratusza z XVI w. ze strzelistą wieżą i pięknymi portalami. Cennym zabytkiem jest również kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja, którego wnętrze skrywa przepiękny barokowy ołtarz z 1725 roku oraz zabytkową chrzcielnicę i ambonę z XVIII wieku. Nierozerwalnie w bolesławiecki pejzaż wpisały się odrestaurowane fragmenty baszt i murów obronnych, ciekawie wkomponowane w nowszą zabudowę, wzdłuż których wiedzie historyczna trasa spacerowa. Godny uwagi jest wielki neogotycki gmach Sądu Rejonowego, neoklasycystyczny obiekt Teatru Starego oraz pomnik projektu Karla Schinkla wzniesiony na cześć zmarłego w Bolesławcu feldmarszałka Michaiła Kutuzowa. Architektoniczną "perełkę" miasta stanowi ponadto 450-metrowy wiadukt kolejowy zbudowany z piaskowca, zaliczany do najciekawszych zabytków techniki w Polsce.

W Polsce, i nie tylko, Bolesławiec słynie z ceramiki. Dzięki bogatym złożom glin kamionkowych, występujących w dorzeczu Bobru i Kwisy, już w XVII wieku zyskał rangę ważnego centrum garncarstwa. Obecnie charakterystyczne bolesławieckie wyroby – misy, dzbany, talerze – zdobione metodą stempelkową, eksportowane są do wielu krajów, stanowiąc znak rozpoznawczy miasta. Tradycje wytwarzania szlachetnej kamionki przyciągają do Bolesławca rzesze ceramików i artystów rzeźbiarzy, którzy od prawie 50 lat spotykają się w sierpniu na Międzynarodowym Plenerze Ceramiczno-Rzeźbiarskim. Ogromną popularnością cieszy się też coroczne, sierpniowe Bolesławieckie Święto Ceramiki – najważniejsza miejska impreza plenerowa prezentująca tradycje i współczesność bolesławieckiej ceramiki, podczas której odbywają się happeningi z udziałem artystów ceramików, wystawy, koncerty, pokazy toczenia w glinie, giełda wyrobów ceramicznych, jarmark staroci.

Działanie pilotażowe w Bolesławcu

Kontakt:

Gmina Miejska Bolesławiec
ul. Rynek 41
59-700 Bolesławiec

https://bolesławiec.pl/miasto/

Miasto europejskie Görlitz/Zgorzelec

http://revival.ioer.eu/fileadmin/user_upload/revival/logos/EGZ-Logo_CI_Europastadt_trans.png

Görlitz (ok. 57 000 mieszkańców) jest dla wielu nie tylko najpiękniejszym miastem Niemiec, lecz również urbanistycznym dziełem sztuki europejskiego formatu. Görlitz było przez długi czas jednym z najzamożniejszych miast regionu, odnoszącym sukcesy gospodarcze i silnym politycznie.

Swój rozkwit we wczesnej epoce nowożytnej miasto zawdzięczało handlowi suknem i urzetem. Dogodne położenie nad Nysą i przy Via Regia, wiodącej z Kijowa do Santiago de Compostela, uczyniło Görlitz ważnym ośrodkiem działalności przemysłowej, kultury, architektury i rzemiosła. Droga handlowa zapewniała ożywioną wymianę miasta z odleglejszymi regionami Europy.

W XIX wieku Görlitz znów przeżyło ogromne ożywienie. Dzięki uprzemysłowieniu spokojne miasto przeobraziło się w bogaty ośrodek pełen kultury i uroku. Ok. 1850 r. rozebrano średniowieczne mury miejskie, dzięki czemu Görlitz mogło się rozszerzać daleko poza swoje historyczne serce. Na początku XX wieku było więc już bogatym i okazałym centrum pruskich Górnych Łużyc i drugim po Wrocławiu największym miastem Dolnego Śląska. Na wschodnim krańcu Niemiec znalazło się dopiero po drugiej wojnie światowej, kiedy Nysa stała się tu granicą państwa. Rzeka podzieliła wtedy miasto: na wschodzie leży Zgorzelec, na zachodzie Görlitz.

Od chwili rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 r. Miasto europejskie zyskuje na znaczeniu jako centrum wymiany między Wschodem a Zachodem. To polsko-niemieckie miasto prezentuje się jako żywe miejsce o bogatym życiu kulturalnym. Posiadające cztery tysiące zabytków z epoki gotyku, renesansu, baroku i okresu grynderskiego miasto wygląda dziś wspanialej niż kiedykolwiek. Jako „Görliwood” regularnie oferuje też swoją autentyczną i różnorodną scenerię krajowym i międzynarodowym produkcjom filmowym.

Niemniej Görlitz, jak wiele innych miast, zmaga się też z licznymi aktualnymi wyzwaniami: skutkami drastycznego ubytku ludności w latach 90., wysokimi wydatkami na renowacje w śródmieściu, przemianami strukturalnymi. Przeobrażenie w „Görliwood” jest wyraźną przeciwwagą dla tych tematów i wnosi duży wkład w pozytywne postrzeganie miasta w skali ponadregionalnej; możliwości prezentacji lokalnej były jednak dotychczas niewykorzystywane. Jest to punktem wyjścia działania pilotażowego w ramach projektu REVIVAL!

Partnerem w projekcie REVIVAL! była odpowiedzialna za promocję gospodarczą i turystyczną spółka miejska Europastadt Görlitz/Zgorzelec GmbH für Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus.

Działanie pilotażowe w Görlitz/Zgorzelcu 

Kontakt:

https://www.goerlitz.de/Europastadt-GoerlitzZgorzelec.html

Gryfów Śląski

Gryfow_Wappen

Udział Gminy Gryfów Śląski w projekcie Revival jest uzasadniony bogatą historią miasta. Zabytki śródmieścia stanowią potencjał rozwojowy gminy. Celem udziału w projekcie było zwiększenie ruchu turystycznego i rozszerzenie promocji miasta.

Gmina Gryfów Śląski leży w południowo- zachodniej części Województwa Dolnośląskiego, w Powiecie Lwóweckim. Miasto i gmina Gryfów Śląski rozpościera się na Pogórzu Izerskim, jest położone na wysokości 325 m n.p.m. Przez gminę przepływa rzeka Kwisa, w której górnym biegu między Leśną a Gryfowem znajdują się zbiorniki zaporowe, na terenie gminy - Jezioro Złotnickie. Gmina Gryfów Śl. zajmuje powierzchnię 6661 ha.

Gminę zamieszkuje ok. 10 tyś. osób, z tego ok. 7 tys. w mieście, pozostali w 7 sołectwach: Krzewie Wielkie, Młyńsko, Proszówka, Rząsiny, Ubocze, Wieża oraz Wolbromów.

W roku 1242 Bolesław Rogatka miał nadać Gryfowowi prawa miejskie na wzór zachodni. Ważną datą w historii miasta jest 23.08.1354r., kiedy to Bolko II – książę świdnicko – jaworski nadał miastu szereg praw, sporządzonych według prawa lwóweckiego.

Malowniczo położone na Pogórzu Izerskim miasto i gmina Gryfów Śląski zachwyci każdego, kto do nas zawita. Liczne pagórki tworzą wspaniałe punkty widokowe na Góry Izerskie i Karkonosze.

Rzeka Kwisa i Jezioro Złotnickie przyciągają turystów i wędkarzy, dzięki bogactwie różnorodnych gatunków ryb występujących w tych wodach.

Ceniących historię i zbytki zainteresuje uroczy rynek miasta z ratuszem, nad którym góruje widoczna z daleka wieża jedyna taka na Dolnym Śląsku. Jest to również wspaniały punkt widokowy.

Rynek otaczają zabytkowe renesansowe i barokowe kamieniczki, a na placu ratuszowym zabytkowa fontanna przypominająca jedną z ciekawych historii dawnego miasta.

W pobliżu piękny późnogotycki kościół z kaplicą, w której mieści się epitafium rodziny Schaffgotschów.

Uprawiającym turystykę aktywną polecamy liczne trasy piesze i rowerowe, jak również do jazdy konno, przy których zlokalizowane są ciekawe zabytki naszej gminy m.in. ruiny Zamku Gryf oraz kapliczka Św. Anny w Proszówce, ruiny Zamku Podskale w Rząsinach oraz liczne pałace i kościoły.

W Gryfowie rzeka Kwisa obchodzi corocznie, w czerwcu, swoje święto - Kwisonalia. Wędkarze mają możliwość udziału w wielu zawodach wędkarskich. Organizatorzy zapewniają wiele atrakcji w konkursach związanych z wodą oraz gastronomią rybną poprzez turniej kulinarny "Smaki Kwisy".

Turyści pragnący zatrzymać się na dłuższy pobyt mają do wyboru gospodarstwa agroturystyczne w atrakcyjnie położonych miejscach lub ośrodki wypoczynkowe nad jeziorami: Złotnickim i Leśniańskim.

Działanie pilotażowe w Gryfowie Śląskim

Kontakt:

Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim
Rynek 1
59-620 Gryfów Śląski

www.gryfow.pl

Kamienna Góra

Logo von Kamienna Gora.png

Gmina miejska Kamienna Góra położona jest na Przedgórzu Sudeckim w województwie dolnośląskim. Miasto od lat boryka się z problemem wyludnienia Rynku. Wraz z handlem, który rozwija się na przedmieściach Rynek stracił funkcję centrum życia społecznego i kulturalnego. W ramach projektu "REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii" został zrealizowany szereg działań mających na celu ożywienie społeczne, kulturalne i handlowe śródmieścia.

 

Działanie pilotażowe w Kamienna Góra

Kontakt:

Gmina Miejska Kamienna Góra
Urząd Miasta w Kamiennej Górze
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra

www.kamiennagora.pl

Lubawka

Gminę Lubawka tworzy miasto i 14 miejscowości, z których część ma ponad 700 letnią historię. Na przestrzeni wieków ziemie te kilkakrotnie zmieniały swoją przynależność państwową. Pozostawiło to po sobie jej wielonarodowy i wielokulturowy charakter. Przejawiający się to w różnorodności: tradycji, obyczajów, świadectw kultury, a nawet w kuchni. Liczne zabytki architektury dowodzą bogatej przeszłości historycznej tych ziem.

Jedna z miejscowości, wieś Chełmsko Śląskie jest objęta wsparciem w projekcie „REVIVAL!-Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii”. Niegdyś miasto, do 1810 r. własność zakonu cystersów z Krzeszowa. Dawniej duży ośrodek tkactwa. Urokliwa miejscowość nazywana perłą architektury śląskiej. Zachowany jeden z najcenniejszych układów architektonicznych na Dolnym Śląsku – rynek z renesansowymi, barokowymi i klasycystycznymi podcieniowymi kamieniczkami z XVII i XVIII wieku; zespół drewnianych Domów Tkaczy Śląskich, tzw. Dwunastu Apostołów z 1707 roku, w jednym z nich umieszczono regionalną izbę tkactwa.

Na terenie Gminy znajduje się także rezerwat krajobrazowy Kruczy Kamień i inne cenne stanowiska ochronne przyrody. Wspaniałe warunki naturalne sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi zarówno zimowemu (narciarstwo zjazdowe, biegowe i skocznia narciarska z punktem K – 85 m) jak i letniemu (turystyka piesza – prawie 200 km szlaków pieszych i rowerowa – blisko 200 km tras rowerowych o różnym stopniu trudności). Malownicze krajobrazy i okolice można podziwiać również korzystając z 38 km ścieżek dydaktycznych. Z przepięknie położonego zbiornika wodnego Bukówka (pow. 2 km²) korzystają pasjonaci paralotniarstwa, kitesurfingu i windsurfingu. Na terenie Gminy znajdują się trzy przejścia graniczne oraz pięć przejść turystycznych. Dzięki temu Gmina stanowi doskonałą bazę wypadową, do atrakcji turystycznych Republiki Czeskiej.

Działanie pilotażowe w Lubawce

Kontakt:

Lubawka, Plac Wolności 1, 58 – 420 Lubawka, Polska

Strona internetowa: www.lubawka.eu

Lubomierz

Logo von Lubomierz

Miejsko-wiejska Gmina Lubomierz jest położona na terenie należącym do najbardziej atrakcyjnych rejonów województwa dolnośląskiego, a mianowice na Pogórzu Izerskim, w wyżynnym krajobrazie wśród malowniczych dolin i wzgórz. Zajmuje powierzchnię 130,39 km2, z czego 810 km2 przypada na Lubomierz oraz 12,220 km2 na 13 sołectw. Ludność 6200. Istnieją tu doskonałe warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, konnej także wodnej. Bogactwo zabytków kultury, fascynujących miejsc i atrakcji a także liczne imprezy sportowe i kulturalne dają gwarancję na ciekawe wypełnienie czasu przyjeżdżającym turystom. Atrakcyjność Gminy podnoszą czyste środowisko, dobre warunki klimatyczne oraz wspaniałe walory krajobrazowe.

Sercem Gminy jest miasto Lubomierz, usytuowane w centralnej jej części. Lubomierz to architektoniczna perła Dolnego Śląska. Miasto zachowało kształt śródmieścia charakterystyczny dla średniowiecznych osad targowych. Miasteczko nazywane często "Polskim Hollywood", słynie z tego, iż nakręcono tu wiele filmów m.in.: "Krzyż Walecznych", "Daleko na zachodzie", "Maratończyk", "Kocham kino", "Zakład", "Tajemnica twierdzy szyfrów" oraz trylogię "Samych Swoich". W oparciu o nakręcone tu filmy, od 1997 roku corocznie w połowie sierpnia organizowany jest Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Dzięki temu, Lubomierz na przestrzeni lat wypracował unikalną tożsamość, opartą na trylogii "Samych Swoich". Historia ta wrosła silnymi korzeniami w tutejszą architekturę, kulturę i społeczeństwo, a miasto do dziś żyje historią sagi rodu Pawlaków i Kargulów, czerpiąc z niej pomysły i inspirację do różnego rodzaju przedsięwzięć.

Udział w projekcie REVIVAL! miał na celu przybliżenie mieszkańcom obszaru wsparcia oraz gościom i turystom wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój turystyki kulturowej w obrębie historycznego centrum miasta. W efekcie nastąpiło zwiększenie zainteresowania turystów krajowych i zagranicznych lubomierską starówką. W projekcie oprócz rewitalizacji parku miejskiego zrealizowano dla mieszkańców i turystów imprezy, podczas których odbyły się koncerty, gry miejskie, pokazy rzemiosła artystycznego, wystawa oraz jarmark produktów lokalnych.

Działanie pilotażowe w Lubomierzu

Kontakt:

Urząd Gminy i Miasta Lubomierz
Plac Wolności 1
59-623 Lubomierz

www.lubomierz.pl

www.facebook.com/Gmina.Lubomierz

Reichenbach OL.

Logo von Reichenbach OL.

Reichenbach OL. to miasteczko w regionie trójstyku Polska – Czechy – Niemcy, położone przy samej linii kolejowej Drezno – Wrocław. Gmina liczy ok. 5 tysięcy mieszkańców. Jej centrum tworzy miasteczko Reichenbach, otoczone dzielnicami Dittmannsdorf, Biesig, Mengelsdorf, Löbensmüh, Feldhäuser, Meuselwitz, Borda, Goßwitz, Krobnitz, Lehnhäuser, Reißaus, Schöps, Zoblitz oraz Sohland a. R. Zabytki architektoniczne – świadectwo bogatej historii – opowiadają o minionych dniach miasta. Na szczególną uwagę zasługuje historyczny rynek, kościół św. Jana, brama husycka i most Napoleona.

Historię i historyjki poznają już najmłodsi w trzech placówkach przedszkolnych. W szkole podstawowej uczy się obecnie ok. 200 uczniów, którzy po południu mogą spędzać część czasu wolnego w świetlicach.

Tuż obok znajduje się szkoła średnia z ofertą opieki całodziennej, w której uczy się około 300 dzieci i nastolatków do klasy dziesiątej włącznie.

Edukacja jest podstawą rozwoju handlu, rzemiosła i gospodarki w mieście. Doniosłą rolę odgrywa przy tym rolnictwo. Rozległe pola, łąki i lasy są charakterystyczną cechą krajobrazu wokół Reichenbach OL. Wart odwiedzin jest w każdym wypadku najstarszy rezerwat przyrody w Saksonii z mierzącym 455 metrów szczytem Rotstein w dzielnicy Sohland.

W gorących miesiącach letnich goście i mieszkańcy mogą się ochłodzić w kąpielisku wypoczynkowym, posiadającym baseny różnej wielkości, rozległe łąki do opalania i zjeżdżalnię. Kto ma ochotę, może też wypróbować tor do deskorolek.

Dla miłośników kultury godna polecenia jest wizyta w pałacu Krobnitz. Ta była siedziba pruskiego ministra wojny, hrabiego Albrechta von Roona w późnych latach jego życia jest bywa obecnie miejscem wystaw i koncertów kameralnych. Także pary młode chętnie zawierają tu małżeństwa.

Działanie pilotażowe w Reichenbach OL.

Kontakt

Stadtverwaltung Reichenbach/O.L. (Urząd Miasta Reichenbach O.L.)
Görlitzer Straße 4
02894 Reichenbach

https://www.reichenbach-ol.de

Żary

Żary miasto powiatowe liczące ok. 37 tys. mieszkańców. Ponad 1000 letnia historia pozostawiła po sobie wiele zabytków świeckich i sakralnych. Średniowieczny układ urbanistyczny do dzisiaj jest bardzo czytelny. Miasto posiada 40% średniowiecznych murów, renesansowy zamek i ratusz, ogromny barokowy pałac, kilka kościołów gotyckich, setki zabytków z różnych epok. Starówkę otacza zabytkowy park. Na żarskim dworze Promnitzów przez 5 lat kapelmistrzem był Georg Phillip Telemann. Przez Żary wiódł szlak solny, a w XVIII w. szlak poczty sasko-polskiej z Drezna do Warszawy. W zamku i pałacu częstymi gośćmi byli królowie polscy August II Mocny i August III oraz Cesarze Niemiec.

Obecne Żary to miasto przemysłowe ok. 6 tys. osób pracuje w przemyśle. Miasto posiada jednak także duży potencjał turystyczny. W mieście jest Muzeum regionalne o dużym zbiorze pięknej dawnej żarskiej fabryki porcelany. Zrewitalizowana jest bardzo duża część żarskiej starówki oprócz ogromnego kompleksu zamkowo – pałacowego. Do miasta przylega Zielony Las – kompleks leśny chroniony prawem NATURA 2000. Jest to silnie pofałdowana morena polodowcowa o tym samym pochodzeniu, co pobliski GEOPARK Łuk Mużakowa posiadający znaczek UNESCO. Tutaj jest najwyższe wzniesienie woj. Lubuskiego 227 m n.p.m. , raj dla turystyki rowerowej i pieszej. Na granicy kompleksu są nowoczesne baseny, kompleksy boisk, ścieżki dydaktyczne, ścieżki rowerowe, miejsca dla kamperów, pole namiotowe, siłownie itp.

Działanie pilotażowe w Żarach

Kontakt:

Gmina Żary o statusie miejskim (Miasto Żary)
Rynek 1-5
68-200 Żary

www.zary.pl

Zittau (Żytawa)

http://revival.ioer.eu/fileadmin/user_upload/revival/logos/wappen_zittau_weiss.jpg          http://revival.ioer.eu/fileadmin/user_upload/revival/logos/Zittau_Logo_4c.jpg

 

Saksońskie miasto Żytawa (Zittau) leży w sercu Europy na trójstyku Niemiec, Czech i Polski.
Gmina Żytawa należy do powiatu Görlitz.

Powierzchnia
Ogółem: 6.674 ha, w tym Żytawa 1.398 ha i tereny podmiejskie 5.276 ha
Centrum miasta (wewnątrz "Grüner Ring"): 43,84 ha
Powiat Görlitz: 2.106 km²

Historia
Żytawa otrzymała prawa miejskie w XIII wieku od czeskiego króla Ottokara II i aż po XVII wiek należała do Korony Czeskiej. Historia miasta Żytawy obejmuje wiele indywidualnych aspektów. Już na początku XIV wieku Żytawa otrzymała pierwszy miejski herb. Jednocześnie pierwsi rzemieślnicy połączyli się w cechy. W pierwszej kolejności zrobili to m.in. sukiennicy. Ich szczególną pozycję w miejskiej gospodarce odzwierciedla również szereg toponimów, takich jak Weberviertel (Dzielnica Tkaczy) czy Weberstraße (ulica Tkacka). W śródmieściu szalały jednak również pożary. Ostatni wielki pożar miasta nastąpił latem 1757 r. Zniszczony został wtedy między innymi kościół św. Jana, ratusz i inne budynki.

Cechy szczególne
Z Żytawą kojarzone są: Góry Łużyckie, Związek Miast i piękno miast, Trasa Rowerowa Odra-Nysa, Górnołużycka Droga Górska, kolej wąskotorowa, Kraina Domów Przysłupowych.
Zittau leży przy Via Sacra (Stacja 1 – Żytawskie Zasłony Wielkopostne).

Programy wsparcia
Miasto Żytawa partycypuje w licznych programach wsparcia, realizowanych przez Saksonię, RFN i Unię Europejską. Przykłady: udział w programach Odnowy Urbanistycznej (Urbanistyczna Ochrona Zabytków i Transformacja Miast w celu renowacji/wzmocnienia historycznego centrum i innych części miast) oraz udział w bieżącym okresie wsparcia w programie EFRR i EFS na rzecz wzmocnienia i dalszego rozwoju wybranych dzielnic, obejmującym działania miękkie i inwestycyjne.

Ze względu na dogodne położenie bezpośrednio na trójpograniczu miasto Żytawa regularnie bierze udział w projektach transgranicznych. Stałym elementem trójstronnej współpracy jest związek miast "Mały Trójkąt", łączący Bogatynię, Hradek nad Nisu i Żytawę. Związek ten wypracował wspólny plan rozwoju, definiujący wspólne działania na różnych szczeblach i w odniesieniu do różnych tematów.

Udział w Programie współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014–2020 miało na celu pogłębienie współpracy na rzecz przełamania barier rozwoju na pograniczu polsko-saksońskim. Służy to zrastaniu się tego regionu, a także integracji kulturalnej, społecznej, gospodarczej, turystycznej, a także międzyludzkiej. W projekcie REVIVAL! miasto Zittau reprezentowała miejska spółka rozwoju Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH.

Inne działania projektowe w programie Interreg: Kultura bez Granic – Renowacja amfiteatru w parku miejskim w Bolesławcu oraz amfiteatru "Weinau w Żytawie – 2016–2018; modernizacja dróg wojewódzkich 354 na odcinku Turoszów-Sieniawka i 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia, a także Schrammstraße w Żytawie – 2016–2019; Most na styku trzech granic – 2017–2019; projekt Interreg Zakładu Gospodarki Leśnej – Przygoda w górach.

Działanie pilotażowe w Żytawie

Kontakt:

Große Kreisstadt Zittau
Herrn Thomas Zenker
Oberbürgermeister
Markt 1
02763 Zittau
e-mail: stadtioer@zittau.de
www.zittau.de

Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH
Frau Isabel Vogel
Innere Weberstraße 34
02763 Zittau
tel: +49 3583 778813
www.stadtentwicklung-zittau.de