Wystawa objazdowa

Transgraniczna wystawa objazdowa zaprezentowała m.in. wprowadzenie do projektu, jak również historię i dziedzictwo kulturowe dziesięciu miast partnerskich projektu REVIVAL! Treść wystawy koncentrowała się na łączących miasta projektowe elementach historycznych, społecznych i przestrzennych. Wystawa obejmowała ogółem 24 tablice, z których cztery przedstawiały ogólne wprowadzenie do projektu. Pozostałe tablice poświęcone zostały dziesięciu miastom, które uczestniczyły w projekcie. Pod hasłami "Dawniej i dziś" oraz "Tradycje i mieszkańcy" pokazano historię i dziedzictwo kulturowe miast oraz życie codzienne ich mieszkańców. Teksty i materiały ikonograficzne dotyczące historii i życia w miastach w przeszłości i obecnie a także obiektów zabytkowych oraz tradycji handlu i rzemiosła posłużyły przedstawieniu wspólnych elementów regionalnych i lokalnych wyróżników wszystkich dziesięciu miast. Wystawa objazdowa wzmocniła świadomość wspólnej historii i dziedzictwa kulturowego oraz wniosła istotny wkład względem umacniania lokalnej i regionalnej tożsamości.

Wystawa była prezentowana z okazji dni działań "Żywe śródmieście" w okresie od lipca do listopada 2020 r. we wszystkich miastach partnerskich projektu REVIVAL!, a po zakończeniu projektu można ją było zobaczyć również poza obszarem wsparcia. Można ją również zwiedzić wirtualnie w interaktywnym filmie o projekcie.


Wrażenia z wystawy objazdowej

Fot: IÖR-Media (REVIVAL)