Konferencja końcowa

Dziedzictwo kulturowe jako element miejskiej jakości życia

Konferencja końcowa projektu poświęcona była tematom badawczym projektu REVIVAL! Na przykładzie obszaru objętego projektem skupiała się na pytaniu, jak (architektoniczno-urbanistyczne) dziedzictwo kulturowe może wpływać na jakość życia i zrównoważony rozwój peryferyjnie położonych historycznych małych i średniej wielkości miast. Zaprezentowane zostały wyniki prac naukowych zrealizowanych w ramach projektu, uzupełnione zostały przez referaty sześciu zaproszonych zewnętrznych prelegentów. konferencja była skierowana do naukowców i przedstawicieli podmiotów z zakresu urbanistyki i polityki miejskiej z Polski i Niemiec oraz do zainteresowanych specjalistów z dziedziny badań nad małymi i średnimi miastami, dziedzictwa kulturowego i jakości życia.

Konferencja była przeprowadzona w języku polskim i niemieckim a ze względu na pandemię koronawirusa odbyła się w mieszanym formacie lokalnie i cyfrowo online. Zespół projektowy Interdyscyplinarnego Centrum Ekologicznej Rewitalizacji Miast (IZS) spotkał się z niemieckimi oraz niektórymi z polskich partnerów projektu REVIVAL! w Muzeum Śląskim w Görlitz. Pozostali polscy partnerzy projektu, łącznie z zespołem projektowym Instytutu Rozwoju Terytorialnego (IRT), którzy nie mogli przyjechać do Görlitz z powodu aktualnych ograniczeń sanitarnych, a także wszyscy zewnętrzni prelegenci uczestniczyli w konferencji przez Internet. Ożywione specjalistyczne dyskusje nt. potencjału dziedzictwa kultury architektoniczno-urbanistycznej i możliwości aktywowania go odbywały się zatem głównie w przestrzeni wirtualnej. Wystąpienia podczas konferencji były nagrywane i udostępnione są na tej stronie w obu wersjach językowych. Uroczyste zakończenie stanowił koncert kameralny trójki rodzeństwa, którzy w swoim pierwszym wspólnym publicznym występie zachwycili uczestników w Muzeum Śląskim. Niestety nie mogły być przeprowadzone wycieczki studyjne w obszarze objętym projektem, które pierwotnie zaplanowane były na następny dzień.

Pobierz materiały konferencyjne


Nagrania (przetłumaczonych) wystąpień podczas konferencji

  Powitanie (8 min)

prof. dr Robert Knippschild, Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni im. Leibniza (IÖR) / Uniwersytet Techniczny w Dreźnie / Kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Ekologicznej Rewitalizacji Miast (IZS)

  Potencjał dziedzictwa kulturowego (architektonicznego i urbanistycznego) dla jakości życia i zrównoważonego rozwoju historycznych małych i średnich miast - wnioski z projektu REVIVAL! (20 min)

Sarah Al-Alawi, Instytutu Szkolnictwa Wyższego Zittau (IHI) Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie / Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni im. Leibniza (IÖR)

Eva Battis-Schinker, Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni im. Leibniza (IÖR)

  Społeczno-kulturowe czynniki konkurencyjności i atrakcyjności małych i średnich miast (22 min)

dr Magdalena Szmytkowska, Uniwersytet Gdański, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

  Wartości społeczno-gospodarcze (materialnego) dziedzictwa kulturowego. Metodyka i wyniki jednego z opracowań ESPON (15 min)

dr Terje Nypan, Norweski Urząd Konserwatora Zabytków (Riksantikvaren)

  Znaczenie architektonicznego i urbanistycznego dziedzictwa kulturowego dla tożsamości regionalnych - przykłady z projektu Regiobranding (23 min)

dr Daniela Kempa, Uniwersytet Hanowerski, Instytut Planowania Środowiskowego

  Miejsce zdarzeń krajobraz kulturowy - Dziedziczyć kulturę. Rozumieć teraźniejszość. Kształtować przyszłość. (24 min)

Barbara von Campe, stowarzyszenie KULTURERBEN | Culture Heirs e.V.

  Dziedzictwo kulturowe założeń rezydencjonalnych – oczywisty/ nieoczywisty potencjał rozwoju(32 min)

Ksenia Modrzejewska-Mrozowska, Muzeum Narodowe w Warszawie, oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii

  Dziedzictwo kulturowe jako jeden z ważniejszych, strategicznych zasobów (endogennych) miasta (24 min)

Agnieszka Dawydzik, Związek Miast Polskich