Wystawa objazdowa

Ideą transgranicznej wystawy objazdowej jest popularyzowanie historii i dziedzictwa kulturowego miast o średniowiecznym rodowodzie i wspólnych cechach rozplanowania przestrzennego na pograniczu polsko-saksońskim. Celem wystawy jest promocja historii miast i regionu oraz budowanie lokalnej tożsamości przez popularyzowanie historycznych miejsc, wydarzeń i zabytków. Wystawa opracowana według scenariusza, którego osią jest wspólna geneza miasta i dziedzictwo kulturowe na obszarze staromiejskim, będzie opowieścią o historii, kulturze i życiu codziennym mieszkańców w miastach na obszarze pogranicza polsko-saksońskiego. Miasta partnerskie zaprezentują, na podstawie dostępnych materiałów ikonograficznych, archiwalne widoki miast oraz obiektów zabytkowych zlokalizowanych na obszarach staromiejskich, takich jak: ratusze, kościoły, kamienice mieszczańskie, pomniki, kolumny pręgierze itp. Prezentacja obejmie również życie codzienne w miastach w czasach historycznych, a więc lokalne tradycje związane z handlem i rzemiosłem, stanowiące podstawy rozwoju ówczesnego miasta. 

Wystawa będzie prezentowana w centrum starego miasta w czasie "Dni działań: Żywe śródmieście", które odbędą się wiosną i latem 2020 r. we wszystkich miastach partnerskich