Wiadomości

Publikacja podsumowująca na zakończenie projektu REVIVAL!

Z końcem roku kończy się również projekt REVIVAL!

Spoglądamy wstecz na dwa lata intensywnej i owocnej pracy w projekcie i bardzo dziękujemy wszystkim partnerom projektu oraz podmiotom i osobom, które wspierały jego realizację. Zestawienie rezultatów znajdą Państwo w publikacji końcowej projektu REVIVAL!